G Sport Barneveld Nieuwsbrief

25 mei 2015 

Dus kom ook en schrijf je in voor 5 juni a.s. op beactive@barneveld.nl
Wat willen wij graag weten; Naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer contactpersoon en of je
een dieet hebt.